_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m KALENDER SHOP
Vad säger andra om... OM Tanja Kontakt LÄNKAR ARTIKLAR

Sök

Rubrik A

 1. Frigör din kropp för skadliga tungmetaller
 2. Prostatacancer orsakas av VIRUS!
 3. BRA att VETA!
 4. Torsion Fält. NYA rön inom vetenskap!
 5. VIKTIGT! Reaktioner på behandlingar!
 6. MASKAR

KALENDER

Varje månad Ny och Fullmånesmeditation
Läs mera.

Den 15 febuari, kl,18.30

"Nymånesmeditation och healing, trumresa"

Den 31 januari, kl. 18.30

"Fullmånesmeditation och healing, trumresa"

2. SCHAMANISKA RESOR

   START DEN 28 FEBRUARI

WORKSHOP:

"Healing och meditation"

"Bättre självbild och självförtroende", 

4. "Kreativ måleri. Alla kan måla!"

Kurser på ABF i Jönköping

 Varje månad vid fullmåne och nymånesmeditation

www.stargatepainting.se

15.jpg

Virus

Virus

Denna artikel handlar om den biologiska enheten virus.

Virus är den minsta biologiska enhet som kan infektera levande organismer. Virus brukar inte räknas som en livsform, då de saknar egen ämnesomsättning. De kan inte föröka sig utan att invadera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler viruspartiklar.

 

Virus kan infektera alla levande organismer: bakterier, växter, djur och människor. Sjukdomar orsakade av virus kallas viroser. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. Virus som infekterar bakterier kallas bakteriofager.

virus.jpg

 

En viruspartikel, ett virion, består av genetiskt material i form av antingen RNA eller DNA, och en kapsid det vill säga ett skal av protein och ibland även en yttre hölje bestående av lipider.

De största virionen är 0,4 mikrometer i diameter medan de minsta inte är större än 0,02 mikrometer. Mindre virus är oftast mer beroende av den värdcell som den infekterar, eftersom färre gener ryms inne i kapsiden.

 

Virusets egna gener kodar för ett fåtal proteiner. Till de proteinerna hör de som ingår i virusets skal, proteiner som hjälper viruset att infektera celler och proteiner som ställer om cellen från sin normala funktion till att bli en virusfabrik.

Virus kan inte förflytta sig av egen kraft, utan förlitar sig på att det förr eller senare kommer i kontakt med en möjlig värdcell av rätt slag för just denna typ av virus.

Virus sprids ofta via kroppsvätskor och avföring, direkt kontakt med smittokälla eller via luften i aerosoler. Då virus inte är levande partiklar är många mycket motståndskraftiga mot tuffa miljöer både utanför och innanför kroppen.

9-rat.jpg

 

Kroppen bekämpar virusinfektioner genom att känna igen och döda virusinfekterade celler. Särskilt det adaptiva immunförsvaret bestående av lymfocyter (T- och B-celler) är viktigt i skyddet mot virusinfektioner.

Ett framgångsrikt virus har därför utvecklat mekanismer för att gömma sin existens för immunförsvaret. Det går att vaccinera mot en lång rad virussjukdomar, och därmed öka kroppens beredskap för att bekämpa det aktuella viruset.

Tillbaka till Artiklar

Det finns flera typer av läkemedel mot virus, antivirala medel. Generellt sett ligger området långt efter medel mot bakterier - det första antivirala medlet godkändes först 1983. Området har satt fart tack vare den intensiva forskningen på HIV.

 

Antivirala medel kan till exempel hindra virus från att sätta sig fast och tränga in i cellerna, eller hämma virusets förökning (replikation). De kan också gå ut på att stimulera kroppens immunförsvar. Många medel mot HIV, så kallade proteashämmare, blockerar virusets enzymer (proteaser).

 

Vi har många virus som ligger latenta i våra kroppar (exempelvis Epstein-Barr virus), och hålls i schack av immunförsvaret. När immunförsvaret antingen är upptagen med annat eller nedsatt, som vid andra sjukdomar eller vid behandling med immunhämmande (immunosuppressiva) mediciner, kan sådan virus orsaka symptom.

 

Eftersom virus har lätt för att mutera och därigenom hitta sätt att undgå medicinens verkningar, måste man ofta behandla med flera antivirala medel samtidigt.

 

Eftersom många virus stimulerar de infekterade cellerna att dela sig, ökar vissa virus risken för cancer. Livmoderhalscancer (cervixcancer) är en cancerform som är starkt förknippad med vissa papillomavirus.

 

I genterapi används virus som vektorer, det vill säga för att bära den relevanta genen in i cellen. Detta har emellertid visat sig farligt. Några patienter har dött av virusinfektion efter försök till genterapi. Studiet av virus kallas virologi och är en gren av biologin.


Några virussjukdomar:

 • Bältros
 • Denguefeber
 • Ebola
 • Förkylning
 • Hepatit
 • Herpes
 • Gula febern
 • HIV/AIDS
 • Hjärninflammation (encefalit)
  • TBE (fästingburen virusencefalit)
 • Influensa
 • Mässling
 • Polio
 • Påssjuka
 • Rabies
 • Röda hund
 • Smittkoppor
 • Vattkoppor

Typer och klasser av virus

Dels kan man dela upp virusen i

 • DNA-virus
 • RNA-virus

Sedan finns det flera olika virusfamiljer:

 • Herpesvirus
 • Adenovirus
 • Picornavirus
 • Paramyxovirus
 • Ortomyxovirus
 • Retrovirus
 • Calicivirus
 • Papovavirus
 • Reovirus
  • Rotavirus
  • Reovirus
 • Parvovirus
 • Poxvirus
 • Rabdovirus
 • Papovavirus
  • Papillomavirus (bland annat vårtvirus

är hämtad från

http://sv.wikipedia.org/wiki/Virus

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com