logo.png  TANJAS KLINIK      
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
Vad säger andra om... OM Tanja Kontakt LÄNKAR ARTIKLAR

Prostatacancer

Nyupptäckt virus löser flera gåtor                                            

Ett nyupptäckt virus kan ligga bakom både prostatacancer och den mystiska sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom, enligt amerikanska forskare. Rönen har utlöst en febril aktivitet bland här i Sverige. Ingen vet vad viruset gör, hur vanligt det är och hur det smittar.

Candidasvamp orsakar cancer!

PROSTATA.png imagesCWOW7D1O.jpg

-Det här är det mest spännande sedan hivviruset upptäcktes. Det är någonting som vi kommer att få höra väldigt mycket om de närmaste åren, säger Jonas Blomberg, professor i klinisk virologi vid Uppsala universitet.

Testet klart
Han och hans medhjälpare planerar nu en studie för att analysera förekomsten av viruset XMRV hos svenska patienter med prostatacancer och kroniskt trötthetssyndrom, även kallat myalgisk encefalomyelit (ME).

-Vi har redan testet klart, det är bara proverna som fattas, säger Jonas Blomberg.

Radikalt olika
Bakgrunden är att amerikanska forskargrupper har hittat viruset i en fjärdedel av 200 analyserade aggressiva prostatatumörer jämfört med sex procent bland de friska kontrollerna (Pnas 090908), och hos 68 av 101 patienter med trötthetssyndrom jämfört med knappt fyra av hundra bland de friska kontrollpersonerna (Science 091008).

-När jag först såg det här visste jag inte vad jag skulle tro för det är ju två radikalt olika diagnoser, säger Jonas Blomberg.

Inflammation?
Inflammation skulle kunna vara den gemensamma nämnaren. Viruset kanske får immunförsvaret att reagera på något vis som leder till sjukdom, men hur det i så fall går till är ännu en gåta.

Det nyupptäckta viruset XMRV (xenotrophic murine leukemia-related virus), är ett så kallat gammaretorvirus. Det finns i arvsmassan hos möss. På något hittills okänt sätt verkar viruset ha tagit sig över från mus till människa - oklart när, men förmodligen relativt nyligen.

De senaste studierna antyder att fyra-sex procent av befolkningen i olika delar av USA är bärare, men även det är oklart och behöver belysas i kommande studier.

Det finns behandling med

Cancer är Candidasvamp
imagesNU1OVCU8.jpg images.png

Ifrågasatt diagnos
Att prostatacancer existerar ifrågasätter ingen, men diagnosen kroniskt trötthetssyndrom har varit ifrågasatt sedan 1800-talet.

Tillståndet kännetecknas av en påtaglig, ihållande trötthet som inte går över med sömn. Dessutom har patienterna ofta diffusa symtom som värk samt tecken på att immunförsvaret är påverkat och nedsatt. Patienterna slussas ofta runt mellan psykiatrin och den somatiska vården.

Hur många som är drabbade i Sverige är oklart, Försäkringskassans statistik över diagnoser som ger sjukpenning och sjukersättning är inte så detaljerad, men i hela världen tros 17 miljoner människor lida av tillståndet, skriver forskarna i Science.

Diagnostiskt test
De nya rönen innebär att patienterna med kronisk trötthet förmodligen kan se fram emot ett diagnostiskt test i framtiden, givet att de amerikanska forskarnas resultat står sig i andra studier. Och om viruset konkret kan kopplas till sjukdomens uppkomst kanske den till och med skulle gå att behandla med effektiva läkemedel.

-Det här är verkligen ljuset i tunneln för ME-patienterna, säger Jonas Blomberg.

Många frågor kvar
Men många frågor finns kvar att besvara. Till att börja med måste andra forskargrupper, som Blombergs, upprepa de amerikanska forskarnas resultat innan rönen kan tas för vetenskaplig sanning.

Och om viruset verkligen kan kopplas till sjukdom måste någon reda ut vad det gör i människokroppen, och varför vissa personer blir sjuka men inte andra. Är viruset direkt inblandat i sjukdomsuppkomsten eller råkar det bara finnas där som en följd av ett allmänt nedsatt immunförsvar?

Okänd smittväg
Hur XMRV smittar är också okänt. De forskare som var först med upptäckten lutade åt sexuell överföring, kanske för att viruset har vissa likheter med hiv. Andra forskare tror mer på blodöverförd smitta.

-Hur uttalad är risken för blodbankerna? Måste vi överväga att testa blodet? säger Stuart Le Grice, avdelningschef vid amerikanska National Cancer Institute, till New York Times.

Han tillägger att det inte finns några tecken på att viruset sprids i befolkningen.
-Jag vill inte skrämma upp någon.

Kroniskt trötthetssyndrom

Diagnosen kroniskt trötthetssyndrom kan ställas om patienten under minst sex månader har upplevt en oförklarlig trötthet som sänker livskvaliteten, och som inte beror på exempelvis depression eller hormonrubbning.

 • Dessutom ska minst fyra av följande symtom vara uppfyllda:
  * Påtaglig försämring av korttidsminne eller koncentrationsförmåga.
  * Återkommande halsont.
  * Ömma lymfkörtlar på halsen eller i armhålor.
  * Mild muskelvärk.
  * Värk i flera leder.
  * Huvudvärk av ny typ.
  * Vaknar outsövd.
  * Efter ansträngning sjukdomskänsla som varar mer än 24 timmar.
Källa: Stressmottagningen (TT)

ttp://www.svt.se/nyheter/inrikes/nyupptackt-virus-loser-flera-gator

Virus kan ligga bakom prostatacancer

Kan smitta mellan människor. Forskare i USA har hittat ett hittills okänt virus i tumörvävnad hos män med prostatacancer. Upptäckten innebär att man för första gången kan börja leta efter ett samband mellan virusinfektion och prostatacancer.

– Det här är ett forskningsgenombrott, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Sahlgrenska akademin, till Göteborgs-Posten.

Fyndet av det nya viruset gjordes när forskarna undersökte förekomsten av nästan 5000 olika virus i vävnadsprover från 86 män med prostatacancer.

GP citerar den vetenskapliga tidskriften Public Library of Science, där forskarna skriver att de tror att viruset smittar mellan människor men man är osäker på hur smittöverföringen sker.

Det finns behandling med Fscant!

http://www.aftonbladet.se/halsa/cancer/article10791910.ab

Vårförbundet, Den 2012-10-19:
Kterie kan bidra till utveckling av prostatacancer

​Precis som papillomvirus kan orsaka livmoderhalscancer kan bakterier ligga bakom utvecklingen av prostatacancer. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

I experiment med råttor har bakterien Propionibacterium acnes, som bland annat är kopplad till hudsjukdomen akne, visat sig kunna ge en kronisk prostatainflammation.

imagesK944DQXN.jpg

– Det är ett mycket intressant fynd. Den här bakterien har inte ansetts vara sjukdomsframkallande i prostata men i andra delar av kroppen vet man att den kan ge kraftig inflammation, speciellt efter operation, säger Johanna Bergh Drott.

Hon är doktorand vid institutionen för klinisk mikrobiologi och försvarar nästa vecka sin doktorsavhandling om mikroorganismers roll för utveckling av prostatacancer.

Att bakterier och virus kan kopplas till utvecklingen av cancersjukdomar är ingen ny kunskap, och även tidigare studier har visat att kronisk inflammation är mycket vanlig i prostata. Men att en vanlig hudbakterie som finns i prostatakörteln skulle kunna orsaka den och att det kan leda till prostatacancer är ett nytt fynd. Av Maria Ejd

Det finns behandling med Fscant!

https://www.vardforbundet.se/mobil/Start1/Vardfokus-Nyheter/Artikel/?article=117726

Tillbaka till Artiklar