_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
BLODIGLAR Torsionfält F scant Massage OBERON Visceral terapi

F scant

FREKVENSMEDICIN

Avgiftning med höga frekvenser från slagprodukter, DETOX samt neutralisering av CANDIDAtungmetaller, kvicksilver, parasiter, VIRUS, helmintertoxoplasmos, mm.

Tanjas Klinik hjälper dig att ta reda på att diagnostisera:

Vilka virus/bakterier/helminter du har i din kropp?

Vad har du för förutsättningar?

Hur kan du bli hjälpt?

Undersökningar, behandlingar och rekommendationer.

Med F-SCAN  har du en unik möjlighet, att under endast 20 eller 30 MINUTER  få en tillfredsställande UTRENSNING!


Neutraliseringen av tungmetaller förstärker

immunförsvaret och aktiverar dina inre krafter för att eliminera orsaker till din kroppsobalans och förebygga sjukdomar. fscanblue.jpg

Tänk själv på att staten nog "inte har insett" att allt kött och att andra produkter inte är fria från, t.ex. ko-sjuka, helminter, maskar, virus och bakterier.

När det kommer till kritan ... kan det vara för sent ute. Då blir behandlingen av konsekvenserna mera långvarig, om man över huvud taget hinner till behandling i tid, och får reda på vad som ligger bakom besvären.

Det är lättare att förebygga en sjukdom än att sedan behandla sjukdomens konsekvenser!

LÄS MERA:

http://www.royal-rife.com/

http://www.huldaclark.com/

 

Pröva F-SCANs effektivitet på er själva! Investera i Dig själv!

Foskninng & Framsteg (2006.03.07) tar upp problemet med kvicksilver och dess konsekvenser för miljö och människan. Det har blivit mera vedertaget att kvicksilver i låga doser slår mot hjärnan och nervsystemet, men det kan också ge hjärtsjukdomar!

 

ESS_PasteBitmap00013.pngESS_PasteBitmap00022.png

Bilder med Kirlians metoden på männishans energifält före och efter behandlingen.

Sedan 1970-talet hat forskarna visat att kvicksilver ger effekter vid allt lägre halter. Gränsvärdena för högsta rekommenderade intag hat därefter sänkts.

 ​

Läs mer

LÄS OM:'

"Virus kan ligga bakom prostatacancer!"


Läs mer

 

Sverige ligger efter!

I Sverige saknas en kartläggning av kvicksilverhalterna hos befolkningen. Men halterna hos svenska mödrar varierar beroende på kosthållet.

 

I två undersökningar, utförda av Karolin Ask Björnberg doktorand vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, ligger medelvärdet av kvinnornas kvicksilverhalteer under EPA:s nya referensvärde. De som äter för mycket fisk ligger var femte kvinna över det amerikanska referensvärdet.

 

Fiskfetter påverkar risker

Barnen mentala utveckling kan påverkas av stora mängder av kvicksilverhaltig fisk. Men för folkhälsa kan andra risker vara lika allvarliga - det är hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt skyddar fetter mot negativa effekter.

 

Kvicksilverkatastrofer

Förgiftningar i samband med industriutsläpp och betat utsäde har lagt grunden för våra kunskap om kvicksilvrets egenskaper som nervgift.

                                                 Ur Foskninng & Framsteg (2006.03.07)

VIKTIG att veta om REAKTIONER på behandlingar:

Det är dock av yttersta vikt att kroppens avgiftningssystem (lever och njurar) är tillräckligt potenta för att kunna ta hand om den extra stressituation som uppstår i samband med en avgiftningsprocess.

Det är tämligen vanligt, i synnerhet hos elöverkänsliga och amalgamskadade, med kraftiga s.k. ”avgiftningsreaktioner”, exempelvis, i form av illamående, huvudvärk, muskel-och ledvärk samt trötthet.

De främsta orsakerna till dessa reaktioner är sannolikt att avgiftningssystemet är degenererat. Dessa tillstånd är i regel inte farliga men obehagliga.

Därför är det av största vikt att minska på doseringen av dessa avgiftande medel tills kroppen har stabiliserat sig och sedan åter inta preparaten men börja med mindre dosering och sakta öka till maxdos (upptrappningsdosering).

Avgiftningsprocessen kan ta lång tid och det är viktigt att ha tålamod.

 

Pröva F-SCANs effektivitet på er själva! Investera i Dig själv!

Vill Du veta mera, kontakta Tanjas Klinik.

Läs mer

 

Blodrensning med F scant

In September 2001 Dr. Loyd had the privilege of taking part in a seminar in Tokyo. At the seminar a dark field demonstration was done on a volunteer. The blood was sticky and there was a lot of fibrin which may be liver stress.

  ​

Then an F-Scan in the Clark range was done on the volunteer. The following frequencies were found to resonate:

Mr. S. Sept. 2,

Any frequencies were treated using the F-Scan. A second look at the blood was done and the stickiness had broken up and the fibrin was gone. I was toldclip_image00117.jpg that they often do this demonstration with similar results.​

clip_image0024.jpg

Since then I have tried this several times and have noticed that 62,000 and 63,000 Hz are very common hits. The blood always looks much better after the frequencies are applied.

Intressant att veta:

Samma effekt var bekräfftad av "Eric och Mackan" från TV6!

Innan de kom på mina behandlingar har de också lämnat blodprover då och efter: resultatet blev det bästa bland alla terapeuter i Sverige!

Se på nätet:SVT - TV6 "Rena & Hela", se i mars - april 2008

Läs mer

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com