_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
Vad säger andra om... OM Tanja Kontakt LÄNKAR ARTIKLAR

Toxoplasmos

Vad är toxoplasmos?

http://www.medscinet.se/infpreg/allinfo/main.asp?topic=21xoplasmos

images9GTF6SQ9.jpg

Toxoplasmos är en infektion orsakad av en parasit som finns över hela världen.

Oftast märker man inte att man är smittad.

Får kvinnan toxoplasmosinfektion för första gången under graviditeten, finns risk för att det väntade barnet kan få infektionen. 

Med kunskaper om toxoplasmos kan man minska risken för att få toxoplasmos under graviditet.

Hur smittar och vilken spridning har toxoplasmos?

Toxoplasma- parasiten finns överallt men är vanligare i varma, milda och fuktiga klimat jämfört med kalla. Den är vanligare i södra Sverige än i Norra och ändå vanligare i Syd-Europa framförallt i Frankrike, Italien och Spanien.

toxoplazmos-2.pngToxoplasmos är en zoonos dvs. en sjukdom som smittar såväl djur som människor och alla djur och människor kan smittas. Huvudvärd för parasiten är katten (framförallt unga katter) som sprider smittan genom avföringen i jord och sand och kan överleva under mycket lång tid.

Djur i området kan få i sig parasiterna, som sedan lagras upp i musklerna och kan också finnas på ytan av grönsaker och bär - frukt som haft kontakt med sådan jord. Människan kan sedan smittas om hon äter rått, otillräckligt upphettat kött från sådana djur eller sådan frukt/bär som inte sköljts ordentligt.

Parasiten dör vid uppvärmning över 65 grader och nedfrysning under -20 grader. Kokt kött eller kokta grönsaker och livsmedel som varit frysta är ofarliga.

De flesta katter i synnerhet innekatter utsöndrar inte toxoplasma parasiter. Även en katt med toxoplasmainfektion smittar endast med avföringen.

Katten är i övrigt inte smittsam. Enligt de undersökningar som finns spelade kattinnehav ingen större roll för spridning av toxoplasmasmitta.

imagesFJL6GDDI.jpg

Smittan kan också överföras från kattens avföring eller vid jordigt arbete till människa genom att man får parasiter på händerna som sedan stoppas i munnen.

Kattens och speciellt kattungens avföring kan innehålla stora mängder av parasiten därför bör den gravida kvinnan undvika kontakt med kattavföring.

Förtäring av rått eller otillräckligt tillagat kött främst från gris, får och lamm som innehåller parasiten. Men även nötkött kan innehålla parasiten.

Vid förtäring av osköljda eller råa grönsaker, frukter eller bär som har parasiten på ytan eller skalet.

Vid kontakt med jord eller sand som är förorenad med parasiten vid till exempel trädgårdsskötsel eller i sandlådan.

 

Om en gravid kvinna får infektionen, kan överföras till fostret via moderkakan, däremot smittar inte toxoplasmos från människa till människa. Personer med toxoplasma-infektion är inte smittsamma till andra personer. Toxoplasmos överförs ej vid amning.

Vilka är symtomen vid en toxoplasma-infektion?

Inkubationstiden (tiden från smitta till sjukdom) är 2-3 veckor.Toxoplasmosinfektionen ger oftast inga symtom alls eller mycket diffusa influensasymtom som trötthet, feber, huvudvärk, muskelvärk, svullna lymfkörtlar oftast på halsen. Lymfkörtlarna är inte smärtsamma och kan vara kvar i flera veckor.

Infektion med toxoplasmos hos den i övrigt friska icke gravida personen behöver ej behandlas. Genomgången infektion ger ett livslångt skydd (immunitet). Detta kan undersökas med ett blodprov.

Toxoplasma-infektion hos den gravida kvinnan.

Symtomen vid en toxoplasmosinfektion hos den gravida kvinnan skiljer sig ej från den icke gravida.

Vid primärinfektion (förstagångsinfektion) med toxoplasmos under graviditet finns risken att fostret blir smittat. Det är endast första gången man har en toxoplasmosinfektion som fostret kan smittas.

Får man en primärinfektion tidigt i graviditeten är risken mindre (1-10%) att fostret blir smittat, men komplikationerna blir då allvarligare. Ju senare under

graviditeten kvinnan smittas, desto större är risken för att fostret smittas. I slutet av graviditeten blir nästan alla foster smittade men komplikationerna blir då lindrigare.

Toxoplasma-infektion hos fostret och det nyfödda barnet.

Fostret smittas via moderkakan. Toxoplasmosinfektion i tidig graviditet kan leda till missfall och fosterdöd. Det kan också leda till neurologiska skador (hjärnan, ögon, hörsel) på barnet.

De flesta barn som smittats med toxoplasmos under fosterlivet föds ofta symtomfria men kan utveckla komplikationer senare i livet om de ej behandlas för sin toxoplasmosinfektion.

Behandling i fosterlivet och under första levnadsåret minskar sjukdomsrisken och komplikationerna hos barnet. Toxoplasmos som barnet får efter födelsen ger normalt inga skador.

Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

En kvinna med antikroppar mot toxoplasmos är skyddad. Gjorda studier visar att i Stockholm har 14% av de gravida kvinnorna haft toxoplasmos innan graviditeten och i Skåne har 26% av de gravida haft toxoplasmos innan graviditeten.

Toxoplasmosinfektion under graviditet är dock ovanligt i Norden. Om den gravida kvinnan smittas med toxoplasmos kan infektionen överföras till fostret. I Sverige smittas uppskattningsvis 50-100 gravida kvinnor årligen och av dessa blir 1/5 av fostren smittade.

Hur påvisas toxoplasma-infektion hos den gravida kvinnan?

Infektion med toxoplasmos påvisas genom blodprov där man tittar efter antikroppar för toxoplasmos. Infektionen kan påvisas 2-3 veckor efter smittotillfället. Utredning avseende toxoplasmos under graviditet bör ske i samråd med obstetriker/gynekolog och infektionsläkare som har speciella kunskaper om detta.

Hur påvisas toxoplasmos hos fostret?

Toxoplasma-infektion påvisas hos fostret med fostervattenprov (amniocentes), genom PCR-teknik. Vid födelsen kan moderkakan och navelsträngsblodet undersökas.

Hur påvisas toxoplasmos hos barnet?

Toxoplasma-infektion hos barnet påvisas med blodprov. Att påvisa toxoplasmos hos det nyfödda barnet kan vara svårt då moderns antikroppar finns kvar hos barnet och döljer barnets egen produktion av antikroppar. Det kan därför ta upp till ett år innan toxoplasmosinfektion hos barnet kan bekräftas eller avskrivas. Parasiten kan också påvisas i barnets blod genom PCR-teknik.

Om man misstänker toxoplasmosinfektion hos barnet bör först och främst moderns blod undersökas. Har mor antikroppar bör vidare utredning av barnet göras.

Vad finns det för behandling?

Behandling av toxoplasma-infektion under graviditet bör ske i samråd med gynekolog och infektionsläkare som har speciella kunskaper om detta.

Man kan behandla toxoplasmos med en kombination av flera olika läkemedel. Denna behandling kan ges både till den gravida kvinnan vid påvisad toxoplasma-infektion under graviditet och till barnet under första levnadsåret.

Behandlingen syftar till att förhindra överföring av infektionen från den gravida kvinnan till fostret samt minska risken för skador på barnet.

Behandlingen till det nyfödda barnet kan ej påverka redan uppkomna skador men kan påverka utvecklingen av ytterligare skador.

Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

Förebyggande åtgärder för att undvika att smittas med toxoplasmos är följande råd:

Var noggrann med att tvätta händerna efter kontakt med jord, sand och katter.

Använd god hygien vid hantering med livsmedel, diska köksredskap noga efter kontakt med rått kött och råa grönsaker, sallad, frukt och bär. Tvätta händerna.

Ät ej rått eller otillräckligt tillagat (rosa) kött framförallt inte gris, lamm och får-kött men även nötkött. Kokning,stekning och frysning dödar parasiten.

Skölj frukt, bär och grönsaker noga.

Använd handskar vid trädgårdsarbete.

Undvik att byta i kattlådan eller använd handskar och tvätta händerna noggrant. Låt helst någon annan byta i kattlådan.

Vid utlandsresa utanför Norden undvik rått och rosa kött , osköljda grönsaker och sallad, oskalad frukt eller bär.

Risken för att smittas av toxoplasmos är störst i central och sydeuropa samt övriga världen med undantag för USA och vissa asiatiska länder (Japan, Korea).

Om man misstänker toxoplasma-infektion under sin graviditet, till exempel efter utlandsresa bör man ta kontakt med sin barnmorska eller läkare.

Tillbaka till Artiklar

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com