_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
BLODIGLAR Torsionfält F scant Massage OBERON Visceral terapi

OBERON

2000-talets Datordiagnostik!

Ryska millitärer har släppt ut sina hemligheter! Kvatfysik i medicinsk diagnostik -

bioresonansmetoden med "OBERON".
All information om din kropp avläses från Dina hjärnceller mm...

 

Metoden bygger på analys av hjärnstammens elektromagnetiska svängningar som innehåller fullständig information om hela organismen. Informationen avläses med hjälp av speciella givare som fästs på huvudet på projektionsområdet för hjärnstammens strukturer.

  nesterov & tanja

 

Rysslands Institut för tillämpad psykofysik har konstruerat en apparat för datorstödd diagnostik kallad OBERON.

 

Utvecklare och upphovsman av "OBERON" V.Nesterov

 

  

Akademiker V. Nesterov och Tanja Olsson under utbildningen i Ryssland år 2003 oktober månad.

 

Investera i Dig själv!

Kvantfysik i medicinsk datordiagnostik, s.k. bioresonansmetoden, där all information avläses från Dina hjärnceller!

 

Med OBERON har du en unik möjlighet, att under endast 1,5 timmar få en fullständig hälsoinformation! Du ser på färgskärmen dina organ ”inifrån”, du kan se sjukdomshärdar och samband mellan olika sjukdomar.

 

Du får en exakt funktionell diagnos utan komplicerade och dyra undersökningar. Apparaten behandlar själv och föreslår även behandling med homeopati, vitaminer, mineraler e.t.c.

 

Du bestämmer själv hur mycket du vill veta och vilka organ du vill diagnostisera.

Användningsområden

OBERONkomplexets huvudområden är diagnostiserande av det funktionella tillståndet hos människoorganismens alla fysiologiska system, t.ex.:

oberon3.jpg

•hjärt- och kärlsystemet,

•andningsorganen,

•mag- och tarmkanalen,

•det reproduktiva systemet,

•skelettet och musklerna,

•det endokrina systemet,

•synen och hörseln,

•nervsystemet,

•immunförsvarets nivå, samt ◦sköldkörtelns,

◦binjurarnas,

◦hypofysens,

◦bukspottkörtelns och könskörtlarnas tillstånd.

Biokemisk blodanalys görs utan att några blodprov tas och utan att man tränger in i kroppen på något annat sätt. Man kan se, t.ex.:

oberon2.jpg

•blodvärde,

•sänka hormonnivåer,

•halten av mikroelement,

•kromosomavvikelser,

•allergener m.m...

Dessutom kan göras individuellt preparatval (efter patientens frekvenskarakteristika,) preparattestning med efterföljande kontroll av behandlingens effektivitet. Testning av läkemedel är en fenomenal möjlighet som NLS-metoden ger.

OBERONs unika möjlighet att notera frekvenser för varje preparat och genomföra en databaserad momentan matchning av spektrala karakteristika hos samtliga preparat, som finns lagrade i datorns minne mot patologins karakteristika, gör det möjligt att finna det effektivaste sättet till återställande av homeostasen i kroppen genom att den väler just för dig anpassat läkemedlet, naturmedel, kosttillskott m.m.

 

En timmes hälsoundersökning ger information om de viktigaste kroppsorganen, en halvtimme ger en selektiv hälsoinformation. 

 

Med hjälp av OBERON kan Du även få behandling, s.k. METApathi, då aktiveras immunförsvaret och all inre kraft riktas på det mest utsatta organet eller vävnadena i Din kropp m.m.

Det går att göra med framgång bl. a. egna homeopatimedel utifrån dina egna frekvenser och förutsättningar.

OBERON 11 - tryggar Din framtid!

 

 

Funktionella förändringar avläses på cellnivå. Metoden ersätter långa och dyra undersökningar. Detta system, just med OBERON 11, använder inte strålning eller någon annan för organismen skadlig påverkan.

 

De förslag vi kommer fram till är  igen Diagnos, utan det handlar om dina energiflöde i kroppen just nu. Du väljer behandlingen som är bäst för Dig just nu! De  har inga medicinska eller vetenskapliga underlag i Sverige utan det är bl.a. mina egna erfarenheter jag delar med Dig. Du tar ansvaret för Ditt liv i Dina egna händer.

 

Återbesök

Efter drygt en månads behandling med örtmediciner, mineraler, vitaminer, massage, akupunktur, ansiktszonterapi e.t.c. som OBERON rekommenderat utifrån dina specifika förutsättningar, kan du komma på återbesök för att jämföra de båda resultaten.

Investera i Dig själv!

Om Oberon

Dina hjärnceller kan avslöja Ditt hälsotillstånd! Kvantfysiken i medicinsk diagnostik med högteknologi, s.k. bioresonansmetoden, som inhämtar all information från den mest tillförlitliga källan! Nämligen, DINA hjärnceller!

Rysslands Institut för tillämpad psykofysik har konstruerat en apparat för datorstödd diagnostik kallad OBERON. Detta apparatur- och datorprogramkomplex för diagnos och behandling är en av de senaste uppfinningarna inom medicinen.

Komplexet OBERON har skapats av ryska forskare under flera års arbete. Metoden bygger på analys av hjärnstammens elektromagnetiska svängningar som innehåller fullständig information om hela organismen. Informationen avläses med hjälp av speciella givare som fästs på huvudet på projektionsområdet för hjärnstammens strukturer.

oberon11.jpg

Det speciella med OBERONs diagnostik är att den visar kroppens funktionella hälsotillstånt i dess allra tidigaste förändringsstadier.

Den även ger information om möjliga sjukdomar i nära eller avlägsen framtiden, gör ett individuellt urval av preparat, som behandlar sjukdomen.

Samtidigt är oskadliga för organismen (örtmediciner och farmakologiska preparat) inkluderar i sitt program medicinsk behandling av kroppens funktionella störningar, vilket stärker samtidigt immunförsvaret.

Patienten upplever en förbättring i sitt fysiska tillstånd och kan samtidigt på en färgskärm iaktta hur ett sjukt organ förändrar sitt funktionella tillstånd till det bättre.

OBERON visar de första stadierna i patologiska processer, när sjukdomen bara har börjat utvecklas, och de kliniska symtomen ännu är frånvarande. Sjukdomen diagnostiseras på cellnivå, när patologin ännu inte går att upptäcka med andra metoder. Man testar mikrofloran i olika organ (bakterier, virus, svamp). Det gör det möjligt för en specialist att föreskriva ett hälsoprogram som sätter stopp för sjukdomens vidareutveckling och övergång till det kliniska stadiet.

På detta sätt förebygger man en sjukdom genom att stoppa dess utveckling. Det ersätter långa och dyra undersökningar och behandlingar på sjukhus och vårdcentraler. Detta system använder inte strålning eller någon annan för organismen skadlig påverkan. Därför är denna typ av undersökning ofarlig även för barn och gravida kvinnor.

Man har med OBERON en unik möjlighet, att under endast 1,5 timmar få en fullständig hälsoinformation, som motsvarar undersökningar hos läkare från samtliga specialistkategorier och tiotals olika provtagningar! Man ser på färgskärmen sina organ ”inifrån”, ser sjukdomshärdar och samband mellan olika sjukdomar. Man får en exakt diagnos utan komplicerade och dyra undersökningar. Pröva OBERONs effektivitet på Er själva!

OBERONprincipen - Icke-linjära diagnostikmetoder

Allt levande på jorden, människan inberäknad, lever och utvecklas i ett stort hav som består av elektromagnetiska vågor.

Den naturliga radioaktiva och elektromagnetiska bakgrundsstrålningen är en självklar del i och ett villkor för livets utveckling.

Å andra sidan är människan själv en källa till akustiska och elektromagnetiska fält. Den mänskliga organismen i sin egenskap av ett öppet system samverkar ständigt med yttre elektromagnetiska fält. Organismen tar åt sig av denna yttre påverkan, som sedan ingår i det kretslopp, som består av människans informationsutbyte med omgivningen.

Diagnostikapparaten läser av det biologiska objektets frekvenskarakteristika för att sedan jämföra deras spektra med etalongerna (friska eller patologiskt förändrade vävnader, infektioner). Likheten i spektra klargör den mest sannolika patologin eller patologitendensen. Om flera patologier finns samtidigt genomför man differentierad diagnostik för varje process, eftersom apparaturens virtuella diagnostik gör detta möjligt.

Varje organ och cell har sina egna frekvenskarakteristika, som är specifika just för dem. Dessa karakteristika skrivs in i datorns minne och kan föras ut på skärmen i form av grafisk framställning, som återspeglar organets eller vävnadens informationsutbyte med dess omgivning. Även varje patologi karakteriseras av en egen grafisk framställning.

I datorns minne finns ett stort antal lagrade mallar av organens patologier med hänsyn tagen till deras grad och variationer, beroende på patientens ålder, kön och andra faktorer.

Användningsområden

OBERONkomplexets huvudområden är diagnostiserande av det funktionella tillståndet hos människoorganismens alla fysiologiska system, t.ex.:

oberon3.jpg

•hjärt- och kärlsystemet,

•andningsorganen,

•mag- och tarmkanalen,

•det reproduktiva systemet,

•skelettet och musklerna,

•det endokrina systemet,

•synen och hörseln,

•nervsystemet,

•immunförsvarets nivå, samt

◦sköldkörtelns,

◦binjurarnas,

◦hypofysens,

◦bukspottkörtelns och

könskörtlarnas tillstånd.

Biokemisk blodanalys görs utan att några blodprov tas och utan att man tränger in i kroppen på något annat sätt. Man kan se, t.ex.:

oberon2.jpg

•blodvärde,

•sänka hormonnivåer,

•halten av mikroelement,

•kromosomavvikelser,

•allergener m.m...

Dessutom kan göras individuellt preparatval (efter patientens frekvenskarakteristika,) preparattestning med efterföljande kontroll av behandlingens effektivitet. Testning av läkemedel är en fenomenal möjlighet som NLS-metoden ger.

OBERONs unika möjlighet att notera frekvenser för varje preparat och genomföra en databaserad momentan matchning av spektrala karakteristika hos samtliga preparat, som finns lagrade i datorns minne mot patologins karakteristika, gör det möjligt att finna det effektivaste sättet till återställande av homeostasen i kroppen genom att den väler just för dig anpassat läkemedlet, naturmedel, kosttillskott m.m.

Behandling med bioresonansmetoden.

Varje sjukdom kan beskrivas som en störning i den harmoniska synkroniseringen hos ett biologiskt objekt. En dylik störning kan framkallas av olika källor, som i sin tur i vissa fall kan betraktas som disharmoniska elektromagnetiska svängningar, som skapar brus och stör organismens normala livsverksamhet. För att försöka eliminera disharmoniska svängningar som uppstått kan man använda sig av fysikens lagar.

Det enklaste är att använda sig av elektromagnetiska svängningar med omvänt tecken för att den algebraiska summan av de disharmoniska och de inverterade elektromagnetiska svängningarna ska bli noll. Medicinaren F. Morell tillsammans med elektronikingenjören E. Rashe uppfann i mitten av 1970-talet en metod och en apparat som kallas MoRa just med ledning av dessa slutsatser.

META-terapin

(den informationella terapimetoden) är en vidareutveckling av MoRa-metoden, när det gäller att återuppbygga organismens normala livsverksamhet, både i fråga om akuta och kroniska sjukdomar. Under META-terapin utsätts organismen för en kombination av diverse modulerade elektromagnetiska svängningar, producerade av komplexet OBERON.


Fördelarna med OBERON

Vilka är fördelarna med den nya diagnostiken? Varför är den så populär?

1.Metoden är UNIVERSELL! Den kan användas för att lösa en stor mängd av medicinens uppgifter. De datorstödda diagnostiska komplexen, som är försedda med moderna medicinprogram, utför höginformativa undersökningar av människans hälsotillstånd och diagnostiserar patologiska förändringar på deras allra tidigaste stadier.

2.SNABBHET! Denna diagnostikmetod är maximalt bekväm för patienten. Den fordrar ingen förberedelse (fasta, lavemang eller intagning av toxiska preparat m.m.). Tvärtom, det är bäst när patienten kommer i sitt normala, låt vara, sjukliga tillstånd. Det kommer bara att främja undersökningens tillförlitlighet.

3.INDIVIDUELLT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT! Med stöd av uppgifter, som hämtas hos patientens organism, väljer datorn individuellt för varje patient de läkemedel, som passar för behandling och profylax av sjukdomar och kroniska processer, som man funnit hos honom.

4.KONTROLL! Nästa fördel hos metoden är kontrollfunktionen, som visar processen i dess dynamik med stöd från tidigare resultat och prognostisering av sjukdomens utveckling med hänsyn tagen till möjliga behandlingsmetoder.

5.TERAPI! I komplexet finns en laser, som kan användas för att utföra INDIVIDUELLT anpassad behandling i form av klassisk laserterapi för varje punkt, zon, organ eller system i organismen. Det unika är, att man samtidigt kan kontrollera terapins resultat på skärmen i dess dynamik.

6.SÄKERHET! Användningen av diagnostikkomplexet medför inte radioaktiv strålning eller annan skadlig påverkan på organismen. Den är säker i användning ÄVEN när man undersöker gravida, barn eller försvagade sjuka.

För specialister

Den nyaste diagnostiken har väsentliga fördelar jämfört med de traditionella diagnostikmetoderna inom medicinen, såsom ultraljudsundersökningar och datorstödd tomografi, som den skiljer sig mycket ifrån.

NLS-analysen, till skillnad från ultraljudsundersökningar och datorstödd tomografi, är inte beroende av några högspänningsfält. Metoden passar för att studera metabolismen på cellnivå. Jämfört med alla övriga apparatbaserade diagnostikmetoder ger NLS en bild, som ligger närmast den patologoanatomiska. Detta faktum, tillsammans med säkerheten orsakar NLS-metodens snabba spridning.

oberon-omsk-2.jpg

Rysslands Institut för tillämpad psykofysik har konstruerat en apparat för datorstödd diagnostik kallad OBERON.

Utvecklare och upphovsman V.Nesterov. V. & V.Nesterov leder fortbildningen.

Ryska läkare på utbildning i OBERON med B. Nesterov som föreläsare i Ryssland. År 2003 oktober.

(Jag är till vänster, klädd i svart.)

Användning

av OBERON på mottagnigar och i profylaxcentra tillåter en väsentlig förkortning av patientens vistelsetiden, som patientens komplexdiagnostik tar. Man bedömer på samma gång närvaron av olika patologiska förändringar och samband dem emellan, samt om de undersökta patienternas organ, vävnader och system har anlag för dem.

OBERON är avsedd att registrera funktionella förändringar inom människans organ- & cellstrukturer där med dess hjälp kan man:

1.kontrollera de olika terapeutiska metodernas resultat och effektivitet;

2.få en kvalitativ bedömning av organismens funktionella tillstånd i form av topisk analys;

3.bedöma organismens adaptiva förmåga;

4.analysera dynamiken i förändringarna hos organismens funktionella tillstånd under behandlingens gång;

5.finna den funktionella störningens primära härd;

6.bedöma patologins karaktär med hjälp av expertsystembedöma homeostasens huvudparameter.

Komplexet OBERON-4011 innehåller en generator med bärfrekvensen 4,9 GHertz, vilket tillåter att diagnostisera med högsta möjliga säkerhet av organmodeller, cellstrukturer, genetiska strukturer samt biokemiska substrat m.m., än med föregående modeller.

Ett urvalsfilter för inkommande signaler filtrerar bort bruset vid registreringen av patientens informationssignaler. En resonanskamera, som ingår i komplexet, ombesörjer testning av valfria kemiska och biologiska produkter och bestämmer hur de kommer att påverka en konkret patient.


Med hjälp av en skanner kan man tillämpa METAterapi på valfri punkt i organismen och samtidigt kontrollera på skärmen terapins resultat i dess dynamik.

Detta gäller för varje del i människans organism och för varje preparat som finns i databasen, både organiska preparat, nosoder, farmakologiska läkemedel, homeopatiska preparat, kosttillskott, allergener och biokemiska substrat. Det är möjligt att göra metasoder i direkt eller inverterad form. Diagnostikens resultat kan skrivas ut på papper.

Välkommen att prova på denna fantastiska uppfinning!

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com