_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
BLODIGLAR Torsionfält F scant Massage OBERON Visceral terapi

Marma Vidja

Ayurvedisk massage

MARMA VIDJA – vetenskapen om Marma-energicentra i vår kropp som kan jämföras med akupunktursystemet. Chakra-systemet utgör en delmängd av dessa båda system.

Det är ett omfattande kunskapsområde som har existerat i flera tusen år. Denna hemliga kunskap lärdes ut enligt ”parampara” – från lärare till en utvald lärling och ännu idag är denna kunskap hemlig.

 file.jpg

Jag har studerat denna metod i cirka två år i Ryssland under min lärare som är läkare och healer och känd i hela f.d. Sovjet för sina fantastiska resultat.

 

Han praktiserar österländska behandlingsmetoder samt även traditionell ”skolmedicin” och utbildar läkare på universitetsnivå inom komplementär medicin.

Läs mer

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vad betyder Marma Vidja?

ESS_PasteBitmap0003.png

Traditionellt skiljer man på två grenar av Marmavidja: tamiljskij efter Agastja-muni; och keraljskij efter grundaren Susjruta.

 

Tamiljskijs skola tillämpade sina kunskaper i kampsport och från början benämndes dessa dödsfarliga punkter på människans kropp som marmapunkter.

Susjruta –Muni var en läkare, som nyttjade denna kunskap för att behandla olika sjukdomar, eftersom det vid denna tid var allmänt vedertaget att om de dödliga punkterna användes på rätt sätt, erhölls den bästa läkande effekten. På den tiden använde man MarmaVidja som energi-kirurgi.

Enligt Susjruta Samhita kallar man marmapunkterna beröringspunkter som påverkar de fem vävnadstyperna: ​​

  1. mansa (muskler),
  2. sandhi (leder),
  3. asthi (ben),
  4. sira (kärl),
  5. snaju (ledband)

vilka i sin tur är en projektion av informations- och energikanaler i vår kropp (sthula & nadi).

Läs mer

 

Marmaterapins grenar:
Tanjas Klinik har i sitt redskap flera grenar av Marmaterapi, bl.a.:

  1. MarmaVidja massage
  2. Akupunktur
  3. Örtterapi
  4. Energiterapi (healing)

Behandlingen kan variera beroende på patientens behov och hälsotillstånd, och kan vara från 45 minuter upp till 90 minuter. Beroende på patientens hälsotillstånd varierar antalet behandlingar från 5 till upp till 10-15 gånger.


qRARCzk2Fho.jpg

Marmaterapi kan hjälpa till vid olika obalanser i kroppen och kan lindra akuta samt kroniska tillstånd av olika slag. Dessutom har den en stark föryngringseffekt på kroppen i sin helhet samt stärker immunsystemet, vilket leder till ett starkare motstånd mot autoimmuna sjukdomar och cancer. Marmaterapin  kan vara till hjälp både för vuxna och för barn.

Kontraindikationer, dvs. fall där den inte skall användas, är  akuta infektionssjukdomar, akuta hälsotillstånd, diabetes, cancer, epilepsi, epidemiologiska sjukdomar, graviditet och psykiska sjukdomar.


Det har uppmärksammats att efter Marmaterapin repareras och stärks kroppens energifält, blockeringar försvinner och kroppens energiflöde korrigeras.

 

Något Du vill uppleva?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om vi skulle kunna betrakta Marmapunkter på eterkropps-planet, kan Marma ses som en roterande energi-informtionssfär, vilken redan formats vid befruktnings-ögonblicket. 

 

På det subtila planet har Marman förbindelse med Universums grundelement: jord, eld, vatten, luft och eter.

 

Marmapunkterna samman-kopplas genom ett nät av energikanaler Nadi, vilka uppskattas upp till c:a 350.000 stycken.

Genom Marmakanalerna och Marmapunkterna harmoniseras människokroppens alla organ- och system-funktioner, vilket delvis uppnås via kroppens självreglerande centra.

clip_image0015.jpg

Marma Vidja räknas till det Ayur-Vediska akupunktur- och akupressur-systemet. Men Marma Vidja innefattar även metoder som hirudoterapi (blodigelterapi), energiterapi (healing) , akupunktur, bi-stickningar (genom att målmedvetet låta bina sticka patienten i speciella ställen), moxauppvärmning (moxa-terapi), applicering av olika metaller, mineraler och växter. 


En del av  dessa metoder har presenterats i kinesisk och tibetansk medicin, men det är allmänt känt att källan för dessa metoder är Ayur-Vedisk, ”Soma-radzjg”, som fanns flera tusen år innan de första kinesiska och tibetanska texterna.

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com