_01_img_8407.jpgTANJAS KLINIK
Hem BEHANDLINGAR Kurser Om... Coaching m SHOP
BLODIGLAR Torsionfält F scant Massage OBERON Visceral terapi

Taktil massage

Taktilmassage

Behovet av kroppskontakt blir inte mindre med åren.

Känseln, det sinne som utvecklas först, finns kvar livet ut. 

taktilmassage-1.jpgÄndå är beröring ett försummat område inom vården.

På senare år har därför utvecklats olika former av massage, ofta kallad taktil massage, som numera används inom demensvården.

Massagen syftar till att frigöra oxytocin, ett hormon som kan ha en rad positiva effekter på hälsan.

Sinnescellerna är kopplade till hjärnan via nervbanor. Genom signalsubstanser når informationen hjärnan där den registreras och bearbetas.

Genom att mjukt och medvetet massera huden aktiveras beröringsreceptorerna och personen får tillgång till kroppens samordnande system – oxytocinsystemet.

Oxytocin gör oss avspända

Oxytocin är kroppens "lugn och ro"-hormon som gör oss avspända och harmoniska. Hormonet ger vila och avslappning och aktiverar sårläkning och tillväxt. Dessutom sänker det blodtrycket, minskar halten av stresshormoner och ökar toleransen för smärta. Oxytocin frigörs genom kramar och massage, men också vid träning.

Beröringens smärtlindrande effekter verkar på flera nivåer. Oxytocinet skickar signaler till hjärnan så att den tolkar smärta på ett annat sätt. Vi blir inte lika känsliga och smärttröskeln höjs.

Beröringen leder dessutom till minskad stress genom att kroppens nivåer av stresshormon sänks. Vid medveten och strukturerad beröring kan den gravt demenssjuke som kan vara innesluten i sig själv plötsligt ta ögonkontakt och kommunicera verbalt med den person som ger beröring. Vid smärta ger beröringen ökad cirkulation, normalisering av kroppstemperaturen och via oxytocinsystemet smärtlindring.

Källan: http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Beroring-taktil-massage/

Taktil massage, är en svensk massagemetoden som består av en mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna.

Enligt företrädarna kan den taktila massagen ge smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin.

Eftersom massagemetoden är relativt ny som vårdform så finns det inte så mycket underliggande forskning på dess effekter. Dock har det på senare år startas flera forskningsprojekt för att undersöka de positiva följderna av taktil massage, varav vissa har funnit att massagen har ett inflytande på kroppens oxytocinutsöndring.

Taktil massage har använts i vården av patienter med stroke, sompalliativ vård av cancersjuka, i behandlingen av ungdomar med anorexia nervosa och för kvinnor i förlossningens latensfas.

Taktila sinnet

Det taktila sinnet, som ligger i läderhuden, utvecklas tidigt i fosterutveckling och täcker tidigt embryot långt innan andra organsystem har börjat fungera. Det taktila sinnet innehåller receptorer för beröring, värme, kyla, smärta samt tryck och vibrationer. Hjärnan, huden och nervsystemet utvecklas ur ektodermet i det embyonala stadiet. Muskler kommer från mesodermet och matspjälkning med lever och lungor ur endodermet.

Det taktila sinnet är ett av åtta sinnesorgan som organiserar intryck via det sensomotoriska nervsystemet till hjärnan. Fem sinnesorgan organiserar intryck från omvärlden: Det taktila sinnet, hörselsynnet, synsinnet, luktsinnet ochsmaksinnet. Tre sinnesorgan organiserar intryck från den inre världen hos människan: Led- och musklesinnet, Vestibularis med balanssinnet, rörelsesinnet och gravitationssinnet samt det viscerala systemet som lämnar intryck till hjärnan från inre organ såsom tarm och blåsa samt blodkärl.

Man räknar med att ca 2 miljoner intryck per sekund kommer via dessa sinnen till hjärnan. Och det tar ca 0,1 sekunder för ett intryck att nå hjärnan, utom för beröringsreceptorn som på 0,1 sekunder har bildat ett hormon som är mätbart.

Beröringsreceptorn med sin snabbhet samordnar det övriga nervsystemet och generellt kan man säga att brist på beröring ger en sämre samordning av det övriga nervsystemet. Se Sinnenas Samspel av Jean Ayres. Vid sjukdom eller funktionshinder ökar behovet av beröring och här kan taktilterapi vara en väg att ersätta bortfall av beröring.

Källan: https://sv.wikipedia.org/wiki/Taktil_massage

Hermansvägen 94, JÖNKÖPING, Mobil:+46 (0)70 495 05 45;    tanja@tanjasklinik.com